Edenra

แหล่งรวมสาระความบันเทิงรูปแบบใหม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Edenra.com มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Website ของเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพียงแค่สำหรับการใช้งาน Edenra.com เป็นหลักเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับ website อื่นๆที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับ Edenra.com ใดๆทั้งสิ้น

อีกทั้งทาง Edenra.com ได้ทำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในส่วนที่สำคัญของผู้ใช้งานทุกท่านและพัฒนา ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอยู่เสมอ

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งาน Edenra.com ได้โปรดวางใจว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานจะถูกดูแล รักษา ไว้อย่างดี และไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บันทึกข้อมูลมายัง Edenra.com นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพื่อใช้งาน Edenra.com ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ซึ่งเราไม่บังคับในการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ในการใช้งานในหลายๆส่วนของ Edenra.com หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลก็สามารถลบข้อมูลและ/หรือไม่ใช้งานในระบบนั้นๆก็ได้

ข้อมูลที่เราบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราบันทึกไว้โดยระบบอันโนมัติก็คือ IP Address ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมวันเวลาในการใช้งานของท่าน ซึ่งในหลายๆ Website ก็บันทึกข้อมูลส่วนนี้เป็นเรื่องปกติ โดยส่วนใหญ่เป็นการป้องกันการโจมตี Website จากผู้ไม่หวังดีและ/หรือผู้ที่พยายามจะขโมยข้อมูลภายใน Website เป็นต้น

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราบันทึกไว้กับ Edenra.com ณ ปัจจุบันจะมีทั้งข้อมูลที่เข้ารหัสข้อมูลและไม่ได้เข้ารหัส ซึ่งทาง Edenra.com กำลังพัฒนาความสมดุลในด้านความปลอดภัยและความรวดเร็วกับความง่ายในการใช้งาน ซึ่งเราต้องการที่จะเข้ารหัสข้อมูลทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเมื่อทำได้ทั้งหมดแล้วเราจะแจ้งให้กับผู้ใช้งานอีกครั้ง

การรับประกันของข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่า Edenra.com จะพยายามพัฒนา ปรับปรุง ในด้านความปลอดภัยโดยตลอดแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่เรามองข้ามไป จึงไม่สามารถสัญญาได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัย 100% ทั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาดจากทาง Edenra.com เรายินดีที่จะชดเชยความผิดให้กับท่านในรูปแบบต่างๆ ตามแต่เห็นสมควร ทางที่ดีที่สุดคือท่านต้องป้องกันข้อมูลของท่านด้วยตนเองด้วยเช่นกัน