Edenra

แหล่งรวมสาระความบันเทิงรูปแบบใหม่

เรื่องสยองของนาย A และ นาง B

เรื่องสยองของนาย A และ นาง B

เรื่องสยอง
รายละเอียด

เรื่องสยองที่แต่งขึ้นโดยมีนาย A และนาง B เป็นตัวละครหลัก โดยเนื้อเรื่องนั้นจะชวนสยองขวัญและน่าขนลุกเป็นหลัก ระดับแค่ชวนสยองและขนลุกไม่ได้น่ากลัวมากมาย

สารบัญ